quinta-feira, 5 de agosto de 2010

800 católicos

Cantando...
ordeados por parroquias
a enteiriña diócesis de Getafe

Apareceron de ningures
e supoño que se dirixían
ao mesmo lugar

Arranquei o coche
enfileinos e pensei
-caerían coma moscas-

Acelerei paseniño
as 9 da mañán
pareceume moi cedo pra iniciar a miña particular Guerra Santa

2-8-8

E son un pesado

Sempre pareséndome mal cousas

Que en principio son inofensivas

Celebrar as cousas por convención

Ou por convenio

Sempre fuxindo deso

Sempre odiando os cumpreanos (non tanto)

Celebrando as cousas cando me peta

Ás veces so por berrar

Que hai que berrar por algo

Polo que sexa

Pero sabes que son así

Que esaxero cousas pequenas

Que minimizo cousas grandes

E chegou o día dous

E unha electricidade atravesou o meu corpo e á miña mente acudiron en tromba recordos inmensos e saíron ceivados mil desexos por cumprir e a electricidade proxectouse ao exterior no que me pareceu un segundo eterno directamente polo meu sorriso